Dr. G.M.T. (Gerda) Geerdink
Associate Lector ‘Seksediversiteit in het onderwijs’
Faculteit Educatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Postadres  Postbus 30011  6503 HN  Nijmegen
Bezoekadres  Heyendaalseweg 141  6525 AJ  Nijmegen
T +31(0)24 353 03 38 of via Jeanette Dusschooten +31(0)24 353 00 30
gerda.geerdink@han.nl

Website Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Website www.gerdageerdink.nl
Profiel LinkedIn